north by northwest

karayel kerte yıldız: kuzeybatının 11°15' kuzeyi.
kıs.:
NWbN. İsim