other human health activities (nace code: q86.9.0)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler (NACE kodu: 86.90)