post-harvest crop activities (nace code: a1.6.3)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler (NACE kodu: 01.63)