un convention against torture and other cruel, ınhuman or degrading treatment or punishment

İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Özel Isim, Hukuk