union of ındustries of the european community

Avrupa Topluluğu Sanayileri Birliği