absolute property

  1. kişinin taşınır mallarda aynı zamanda bunların işgalinde yegâne ve münhasır hakkı olduğu mal
  2. kayıtsız şartsız mülkiyet