act in concert with

biriyle birlikte hareket etmek Fiil