address line

  1. bir reklam malzemesinde reklam adresinin belirtildiği yer
  2. bir reklam malzemesinde reklamcının adresinin belirtildiği yer
  3. anket çalışmasında soruların yöneltileceği adres