advance copy

  1. İsim reklam amacıyla çıkarılan bir kitabın ön nüshası
  2. ön nüsha
  3. İsim reklam amacıyla çıkarılan bir derginin ön nüshası