advance factory

  1. İngiliz hükümetinin gelişmekte olan bölgelerde kurduğu ve ucuza kiraya verdiği fabrika