advance interest

peşin tahsil edilen faiz
faizi peşin ödemek Fiil