1. İsim gündem, ruzname, görü(şü)lecek işler.
    What is on the agenda: Gündemde ne var? (
    agenda sözcüğü

    agendum'un çoğuludur, fakat genellikle tekil anlamda kullanılır).
toplu sözleşme müzakereleri gündemi
gündemde olmak Fiil
gündeme geçmek Fiil
görüşme günlüğü
gündemden çıkarmak Fiil
gündemin sonuna gelmek Fiil
gündem tasarısı
gündemi hazırlamak Fiil
ekonomik politika gündemi
gündem yapmak Fiil
gündem hazırlamak Fiil
gündeme bir konu koydurmak Fiil
yüklü gündem
bir politikanın
gizli gündem Siyaset-Ulusl. İlişkiler
beyanatın
vb arkasındaki gizli saik
gizli gündem İsim
gündeme koymak Fiil
gündeme konma
gündem konusu
gündem konuları İsim
toplantı gündemi İsim
gündemdeki bir sonraki madde
gündem dışı
gündemde
gündeme koymak Fiil
bir şeyi gündeme koymak
gündeme geçmek Fiil
gündemdeki sırası gelen konuyu ele almak Fiil
geçici gündem
gündeme koymak Fiil
gündeme almak Fiil
bir şeyi gündeme koymak
gündemi okumak Fiil
gündemden çıkarma
gündemden çıkarmak Fiil
toplumsal gündem
gündem konusunda konuşmak Fiil
bir şeyi gündemden silmek Fiil
gündem konuları İsim
gündem düzenleme kurulu
gündem maddesi İsim
gündem listesi