agenda

  1. Noun gündem, ruzname, görü(şü)lecek işler.
    What is on the agenda: Gündemde ne var? (
    agenda sözcüğü

    agendum'un çoğuludur, fakat genellikle tekil anlamda kullanılır).
toplu sözleşme müzakereleri gündemi
gündemde olmak Verb
gündeme geçmek Verb
görüşme günlüğü
gündemden çıkarmak Verb
gündemin sonuna gelmek Verb
gündem tasarısı
gündemi hazırlamak Verb
ekonomik politika gündemi
gündem yapmak Verb
gündem hazırlamak Verb
gündeme bir konu koydurmak Verb
yüklü gündem
bir politikanın
gizli gündem Politics-Intl. Relations
beyanatın
vb arkasındaki gizli saik
gizli gündem Noun
gündeme koymak Verb
gündeme konma
gündem konusu
gündem konuları Noun
toplantı gündemi Noun
gündemdeki bir sonraki madde
gündem dışı
gündemde
gündeme koymak Verb
bir şeyi gündeme koymak
gündeme geçmek Verb
gündemdeki sırası gelen konuyu ele almak Verb
geçici gündem
gündeme koymak Verb
gündeme almak Verb
bir şeyi gündeme koymak
gündemi okumak Verb
gündemden çıkarma
gündemden çıkarmak Verb
toplumsal gündem
gündem konusunda konuşmak Verb
bir şeyi gündemden silmek Verb
gündem konuları Noun
gündem düzenleme kurulu
gündem maddesi Noun
gündem listesi