1. değil:

  is not, am not, are not, has not, have not
  sözcüklerinin kısa şekli. Çoğunlukla
  halk konuşma dilinde kullanılır. Resmî yazışmada asla kullanılmaz.
  Ain't it truth? Doğru değil mi?
 2. veya
  has not'ın halk dilinde aldığı şekil.
ermiş