allow interest

işlenmiş faizleri birikmeye bırakmak Fiil
% x faiz vermek Fiil