1. Fiil to aim
  2. Fiil to plan on
  3. Fiil to aim at
  4. Fiil to intend
  5. Fiil to mean to
  6. Fiil to purpose
  7. Fiil to target
  8. Fiil to will
to set one's sights on Fiil
to intend someone to do something Fiil
to intend someone to do something Fiil
to intend to do something Fiil
to intend doing something Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Bir şeyi ... istihdaf etmek