1. 'ye baliğ olur
  2. eder
  3. tutar
  4. Fiil erişmek
  5. Fiil etmek
  6. Fiil bulmak
  7. Fiil tutarında olmak
denk olmak Fiil
aynı kapıya çıkmak Fiil
aynı olmak Fiil
miktarına ulaşmak Fiil
denk gelmek Fiil
etmek Fiil
tutmak Fiil
eşit olmak Fiil
karşılık gelmek Fiil
aynı kapıya çıkmak Fiil
bir kapıya çıkmak Fiil
aynı kapıya çıkmak Fiil
bir parayı yedek akçeye ayırmak Fiil
bir parayı yedek akçeye ayırmak Fiil
bir meblağı bir şey için ayırmak Fiil
birine büyük bir meblağ borçlu olmak Fiil
birine büyük bir meblağ borçlu olmak Fiil
bir meblağı yedek olarak ayırmak Fiil
bir meblağı rezerve nakletmek Fiil
bir meblağ birimini birisinin hesabına yatırmak Fiil
bir meblağı bir hesabın alacağına kaydetmek Fiil
yapılması gereken çok şeyi olmak Fiil
pek önemli olmamak Fiil
pek değerli olmamak Fiil
değersiz olmak Fiil
önemsiz olmak Fiil
fazla işe yaramamak Fiil
bir meblağı birinin alacağını (matlubuna) geçirmek Fiil
bir meblağı birinin alacağına geçirmek Fiil
meblağı birinin hesabına alacak geçirmek Fiil
bir meblağı birinin alacak hesabına geçirmek Fiil
bir meblağı bir hesabın zimmetine geçirmek Fiil
bir meblağı birinin borcuna geçirmek Fiil
bir meblağı birinin borcuna (zimmetine) geçirmek Fiil
birinin alacağına bir meblağ yazmak Fiil
'lık bir meblağa kadar
gelir hesabı zimmetine yazılan meblağ İsim, Muhasebe
gelir hesabı zimmetine yazılan meblağ
büyük meblağ kaybetmek Fiil
round figures bir rakamı yuvarlamak Fiil
zamanının aşırı bir kısmını okumaya ayırmak Fiil
entitled bir işçiye hakkı olan ihbar önelini vermek Fiil
işçiye hakkı olan ihbar önelini vermek Fiil
... kadar Zarf
kira ücretini hakeme tevdi etmek Fiil
birine kendisine olan borç miktarı ile ilgili not göndermek Fiil
bir miktarı bir şubeye
'a kadar
kendi sermaye paylarına düşen miktarına kadar