ancient history

  1. İsim ilk çağlar tarihi: başlangıcından Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışına (M.S. 476) kadar olan çağı kapsayan tarih.
  2. İsim yakın geçmişe ait olup önemini kaybeden veya herkesçe bilinen olaylar.
    Last week's news is ancient history.