1. Sıfat melekvarî, ilâhî.
  2. Sıfat melek+, melek gibi, meleklere özgü: masum, temiz, saf, güzel.
    angelic sweetness: melek safiyeti.
  3. Sıfat, Kimya melekotu
    (angelica) bitkisinden elde edilen.
    angelic acid: melek otu asidi.