(Br) İngiliz Kraliçesi
  1. mother
lady
ma
old lady
mommy (konuşma dili)
mother
old women
mom (konuşma dili)
mama mamma

Çocuk doğurmuş ... vâlide, mâder