1. Sıfat can sıkıcı, rahatsız/taciz edici.
    an annoying noise: taciz edici bir gürültü.