as best one can

  1. elinden geldiği/gücü yettiği kadar, mümkün mertebe.
    I helped him as best I could: Ona elimden geldiği kadar yardım ettim.