as one might expect

  1. pek tabiî olarak, tahmin edilebileceği gibi.
    I expect so: herhalde, (öyle) zannederim.
    It is
    expected that … : … olabilir/olması muhtemeldir.
    It is hardly to be expected that … : … pek muhtemel değildir/ …'e pek ihtimal verilemez.