ascribe the blame for something to sb

  1. Fiil bir şeyin sonucunu birine yüklemek
  2. Fiil bir şeyin suçunu birine atfetmek