ascribe the blame for something to sb

  1. Verb bir şeyin sonucunu birine yüklemek
  2. Verb bir şeyin suçunu birine atfetmek