assembly line

  1. İsim, Tekstil Sanayii seri üretim hattı
  2. montaj hattı
  3. İsim, Sanayi ve Zanaatler üretim hattı
montaj hattı taşıyıcısı
montaj hattını yavaşlatmak Fiil
montaj hattında çalışma
montaj hattı ustabaşısı
montaj hattı faaliyeti
montaj hattı
montaj fabrikası İsim
montaj hattı üretimi
montaj mahalli
montaj programı
montaj atölyesi
montaj hattı tekniği
montaj hattı işi
montaj hattı işçisi
montaj hattı