1. Sıfat iddialı, iddiacı.
  2. Sıfat kesin, kendine fazla güvenen, ısrar eden.
    an assertive young man: kendine fazla güvenen (iddiacı) bir genç.
kendini zorla kabul ettiren
kendi fikrinde ısrar eden