attitude survey

  1. işçilerle kötü ilişkilerin nedenlerini anlamak ve çalışanların yönetime karşı tutumlarını en iyi duruma
    getirmek için müdüriyetçe yapılan araştırma