attribute one's success to hard work

  1. Fiil birinin başarısını çok çalışmasına bağlamak