aviation medicine

  1. İsim hava hekimliği: uçuştan ilerigelen hastalıkları tedavi eden tıp dalı.
  2. havacılık tababeti: uçakta uçmaktan ilerigelen ruhî, fizyolojik, patolojik olaylarla uğraşan tıp dalı.