bad influence

kendini kötü etkiye maruz bırakmak Fiil