bad influence

  1. Noun olumsuz etki
kendini kötü etkiye maruz bırakmak Verb