bankable paper

  1. bir bankaca keşide edilen kabul veya ciro edilen senetler
  2. bankalarca muteber senet
banka senedi