bar association

  1. İsim, Hukuk baro
  2. barolar birliği
  3. (US) baro (belli bir bölgede mesleklerini icra eden avukatların oluşturdukları mesleki birlik
Amerikan Barosu İsim
Ankara Barosu Özel Isim, Kurum İsimleri
Uluslararası Barolar Birliği
baro başkanı İsim, Hukuk