barber chair

  1. berber koltuğu.
    barber college: berber okulu.
    barber shop: (a) berber dükkânı, (b) âhenkli.

    a barbershop quartet.
berber koltuğu.
barber college: berber okulu.
barber shop: (a) berber dükkânı, (b) âhenkli.

a barbershop quartet.