1. İsim temel çizgi, ana çizi, ana hat: ölçme veya mukayese için esas tutulan çizgi.
  2. İsim (beyzbolde) koşan oyuncunun içinde kalması gereken alanı sınırlayan çizgi.
esas alınan çizgi
referans hattı
taban çizgisi Bilgi Teknolojileri
dayanak
saha çizgisi İsim, Spor
yaklaşma esas çizgisi