base premium

  1. esas prim
  2. reasürans prim fiyatının uygulandığı sedan şirket primi