basis of rating

  1. (işçi ve memurların) durumun değerlendirilmesi
  2. (askerlik) durumun takdir ve muhakemesi