1. appease
 2. Fiil to allay
 3. Fiil to appease
 4. Fiil to clamp
 5. Fiil to control
 6. Fiil to crush
 7. Fiil to dam up
 8. Fiil to eclipse
 9. Fiil to fight down
 10. Fiil to grind into
 11. Fiil to put down
 12. Fiil to quell
 13. Fiil to repress
 14. Fiil to smother
 15. Fiil to squelch
 16. Fiil to stifle
 17. Fiil to strangle
 18. Fiil to strangulate
 19. Fiil to throttle
 20. Fiil to top
 21. Fiil to have something printed
 22. Fiil to let someone stand on (grass
 23. Fiil to suppress
 24. Fiil to extinguish
 25. Fiil to overcome
 26. Fiil to surpass
 27. Fiil (wrestling) to force down
 28. Fiil (bad weather , misfortune) to come all at once
 29. Fiil to damp
 30. Fiil to press
 31. Fiil to supress
 32. Fiil to depress
 33. Fiil to weight
 34. Fiil to restrain
 35. Fiil to choke
 36. Fiil to blanket
 37. Fiil to outbalance
 38. Fiil to shake
 39. Fiil to overtake
 40. Fiil to overflow
 41. Fiil to overwhelm
 42. Fiil to squash
 43. Fiil to dampen
 44. Fiil to compress
 45. Fiil to quench
 46. Fiil to sodden
 47. Fiil to clasp
 48. Fiil to overrule
 49. Fiil to attenuate
 50. Fiil to tamp
 51. Fiil to stamp
 52. Fiil to surprise
 53. Fiil to edit
 54. Fiil to print
 55. Fiil to publish
 56. Fiil to imprint
 57. Fiil to impress
 58. Fiil to induce
 59. Fiil to thrust
 60. Fiil to push
 61. Fiil to sink
 62. Fiil to submerge
 63. Fiil to submerse
 64. Fiil to immerse
 65. Fiil to penetrate
 66. Fiil to steep
 67. Fiil to swamp
 68. Fiil to slake
 69. Fiil to embed
 70. Fiil to block out
 71. Fiil to bear down
 72. Fiil to inhibit
to settle in Fiil
to whip Fiil
to quell an uprising Fiil
to quell a minority Fiil
to show up in black on the balance sheet Fiil
to squash a riot Fiil
to break rebellion Fiil
to suppress a revolt Fiil
to stamp out a rebellion Fiil
to put down a rebellion Fiil
to quash a rebellion Fiil
to appease a mutiny Fiil
to smother up a rebellion Fiil
to quell a revolt Fiil
to stifle a revolt Fiil
to put down an insurrection Fiil
to put down a riot by force Fiil
to quash a riot Fiil
to quell a revolution Fiil
to get under a revolt Fiil
to put down a revolt Fiil
to deal with a riot Fiil
to run an add Fiil
to do someone nicely Fiil
to have sb Fiil
to damp sb's spirit Fiil
to bear on something Fiil
to bear on something Fiil
to force back something Fiil
to grind something into something Fiil
to bear on something Fiil
to bear down Fiil
to print one's lectures Fiil
to trap Fiil
to deal with a riot Fiil
to quash a riot Fiil
to quell a revolution Fiil
to put down a revolt Fiil
to border Fiil
to shout down a speaker Fiil
to coin Fiil
to souse Fiil
to bear down Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Ayağını zemîne ... basmasını sağlamak