bathe a patient in mud

  1. Fiil bir hastayı çamura batırmak
  2. Fiil bir hastaya çamur banyosu yaptırmak