be at fault

yanıt bulamamak Fiil
bir kazada kusuru olmak Fiil