be difficult

kolay kolay hüküm verememek Fiil
geçinilmesi güç bir kişi olmak Fiil
hakkında karar verilmesi güç biri olmak Fiil
zor duruma girmek Fiil