be down on one's luck

  1. Fiil şansı iyi gitmemek
  2. Fiil talihi yaver gitmemek