be entire master of one's property

  1. Fiil malı mülkünün tümünün hâkimi olmak
  2. Fiil kendi malının yegâne sahibi olmak
  3. Fiil kendi malınin yegâne sahibi olmak