be ill- disposed towards sb

  1. Fiil birine ısınamamak
  2. Fiil birine karşı kötü niyetli olmak