be more explicit in one's statements

  1. Fiil ifadelerinde daha açık olmak
  2. Fiil beyanlarında daha açık olmak