be saving for one's old age

  1. Fiil ihtiyarlığı için tasarruf yapmak
  2. Fiil ihtiyarlık için tasarruf yapmak