1. Fiil haksız olmak
  2. Fiil (saat) doğru işlememek
  3. Fiil hata etmek
haksız çıkarmak Fiil
yanlış çıkmak Fiil
tahtası eksik olmak Fiil
bir tahtası eksik olmak Fiil
(US) asosyal bir çevreden gelmek Fiil
hazırlıksız yakalanmak.
The party started on the wrong foot: Toplantı aksiliklerle başladı.
kabahatli olmak Fiil
sıkıntıda olmak Fiil
yerinde olmamak Fiil
yanlış yolda olmak Fiil
kırkını geçmiş olmak Fiil
yanlış yolda olmak Fiil
yanlış iz üzerinde olmak Fiil
haksız çıkmak Fiil