beach grass

  1. kum çayırı
    (Ammophila) : açık kumsallarda yetişen, kökü sağlam, düz saplı bir çayır.