bear evidence

bir şeye tanıklık etmek Fiil
(belirtileri/alâmetleri) göstermek, delil teşkil etmek, delâlet etmek.